Овцеферма Масларево

област Велико Търново, община Полски Тръмбеш

600 ЖИВОТНИ ОТ ПОРОДА ЛАКОН

Гарантирано високо качество

Във фермата се отглеждат  над 600 животни от порода Лакон, която е селектирана за висок добив на мляко. Средната млечност на животните е 347 литра от овца годишно, а средната продължителност на лактацията - 290-300 дни.

Издоеното мляко е с високо качество и са спазени всички хигиенни изисквания. Животните не развиват мастит. 

Доилна инсталация

Доилната инсталация, с която разполагаме, е единствена на Балканите. 48 животни могат да бъдат издоени за 6 минути.

Биологични продукти

Сертифицирани сме за производство на биологични продукти. Такива са не само овчето мляко, а и фуражът за животните. В процес на разработка е и собствена мандра за производство

Агнета за Дамъзлък

Продаваме БИО агнета от порода Лакон и Аваси за дамъзлък. Всички те са с поставени ушни марки и притежават сертификат за произход. Продаваме също и агнета за консумация.

ОВЦЕФЕРМА МАСЛАРЕВО

Овцеферма Mасларево е сертифицирана за производство на БИО продукти от овче мляко и живи животни, с код BG-62082/E2/Z/A от Институтът за контрол на биологични продукти БИО Еллас, одобрена организация за сертифициране на продукти от биологичното земеделие.

За контакти

  • +359899876527

Николай Цветанов (Управител)

  • +359893524726

Вера Димитрова

  • +359894781787

Билгин Ибрямов